Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Ringerike Renholdservice AS sine nettsteder. Ringerike Renholdservice AS (org. no. 925 509 736 MVA) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Ringerike Renholdservice AS. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

 

Personopplysninger som behandles

Ringerike Renholdservice AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Kontaktperson

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

 

Hvordan informasjon innhentes?

Ringerike Renholdservice AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

- Kontaktskjema

- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste

- Ved kjøp av produkter eller tjeneste

 

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på markoren.no lagres i våre system og databasert.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Renholdservice Ringerike AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre tjenester. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Ringerike Renholdservice AS.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Ringerike Renholdservice AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 469 11 310

post@rsring.no

Ringerike Renholdservice AS, Follumveien 100, 3515 Hønefoss

 

 

 

 

Levert av: Markøren Reklame AS © 2018

Ringerike Renholdsservice AS

Follumveien 100, 3515 HØNEFOSS

469 11 310

post@rsring.no

Følg oss

på facebook

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Renholdservice Ringerike AS sine nettsteder. Renholdservice Ringerike AS (org. no. 920 381 685 MVA) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Renholdservice Ringerike AS. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

 

Personopplysninger som behandles

Renholdservice Ringerike AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Kontaktperson

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

 

Hvordan informasjon innhentes?

Renholdservice Ringerike AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

- Kontaktskjema

- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste

- Ved kjøp av produkter eller tjeneste

 

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på markoren.no lagres i våre system og databasert.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Renholdservice Ringerike AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre tjenester. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Renholdservice Ringerike AS.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Renholdservice Ringerike AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 400 80 075

post@rsring.no

Renholdservice Ringerike AS, Follumveien 100, 3515 Hønefoss